Bonitace - Japan klub

nazev
nazev
nazev
Přejít na obsah
BONITACE
Co je bonitace?
Bonitace je odborné posouzení exteriérových a povahových předností,  nedostatků a vad bonitovaného jedince v porovnání se standardem FCI.  Slouží k určení jeho chovné způsobilosti a je vodítkem pro výběr  chovných párů. Úspěšné absolvování bonitace je podmínkou pro zařazení  jedince do chovu. Bonitaci provádí bonitační komise a posuzování psů na  bonitacích musí být provedeno na základě Bonitačních předpisů. Výsledek  bonitace se zapisuje do průkazu původu psa, zúčastnit se mohou jedinci,  kteří splnili předepsanou věkovou hranici, mají průkaz původu, jsou  řádně označeni (tetováním nebo čipováním). Bonitační hodnocení nám  ukazuje kvality japan-china. Jednotlivé číslice signované křížkem  označují vadu psa, která jej vyřazuje z chovu. Při zakoupení štěněte,  bohužel mnoho fyzických vlastností není ještě vidět. Při nákupu  dospělého psa již vlastnosti vylučující z chovu vidět můžeme.

Bonitační kod
A. CELKOVÝ VZHLED:
malý, dobře vyvážený, téměř kvadratický pes. Výška kolem 25 cm, fena o něco menší.
1. Pes kohoutkovou výškou od 28 do 30 cm
2. Pes kohoutkovou výškou od 20 do 22 cm
3. Delší tělesný rámec do 3 cm
4X. Vyšší než 30 cm
5X. Nižší než 20 cm
6X. Váha vyšší než 4 kg
7X. Váha nižší než 2 kg
8X. Netypický vzhled
9X Délka přesahující výšku v kohoutku o více než 3 cm
B. POHYB:
energický, lehký krok, vysoko zvedá tlapky
1. Nízko zvedá tlapky
2. Chůze s náznakem pádlování
3. Těžkopádná chůze
C. HLAVA:
velká, široká, kulatá
1. Menší, přiměřená, jemného typu
2. Vysoká
3. Nízká
4. Ploché temeno (jako Pekinéz)
4X. Fontanela
D. UCHO:
malé, klopené ve tvaru "V", daleko od sebe položené, dotvářející tvar hlavy, dobře osrstěné
1. Špatně nasazené
2. Špatně klopené
3X. Postavené ucho
E. OBLIČEJOVÁ ČÁST:
plochý profil, nosní houba posazená mezi očima. Při černých znacích černá, při červených je přípustný nos masové barvy
1. Vystupující hřbet nosní houby
2. Nosní houba neleží v linii očí
3. Nosní houba posazena příliš dozadu
4. Ustupující brada
5. Částečná depigmentace nosní houby
6X. Depigmentace nosní houby, pysků a okrajů víček
F. OKO:
velké, jasné, tmavé, lesklé, kulaté, dobře posazené, přiměřené bělmo v koutku oka
1. Malé oko
2. Vypouklé oko
3. Zapadlé oko
4. Položené blízko sebe
5. Světlé oko
6X. Nestandardní barva oka
G. NOSNÍ PARTIE:
široká, výrazný stop, otevřené nosní otvory, pysky přilehlé, nesmí být  vidět jazyk, nebo zuby, široká dolní čelist, dobře vyplněné tváře
1. Hřbet čenichu kryt vráskou
2. Úzké nosní otvory
3. Propadlé tváře
4. Úzká dolní čelist
5X. Křivá čelist
6X. Viditelný jazyk nebo zuby
H. POSTAVENÍ ČELISTÍ:
1. Těsný předkus
2. Volný předkus
3. Klešťový skus
4. Nůžkový skus
5X. Podkus
I. ZUBY:
bílé silné, všechny řezáky a špičáky
1. Chybí jeden řezák
2. Chybí dva řezáky
3. Chybí tři a více řezáků
4. Chybí jeden špičák
5. Chybí dva špičáky
6X. Absence pěti sledovaných zubů
J. KRK:
přiměřený, vzpřímeně nesený se silnými obratli
1 .Krk nesený vzpřímeně
2. Krk krátký, tlustý/jako Mops/
3X. Krk dlouhý, slabý
K. TRUP:
vysoký a výrazný kohoutek, hřbetní linie krátká a rovná, hrudník široký s přiměřeně klenutými žebry, břišní partie vtažená
1. Nevýrazný kohoutek
2. Klenutá hřbetní linie
3. Pronesená hřbetní linie
4. Mělký hrudník
5. Úzký hrudník
L. KONČETINY:
hrudní končetiny souběžné, jemné, dlouhé pevné. Pánevní končetiny dobře  zaúhlené při pohledu zpředu souběžné.Tlapky zaječí, sevřené.
1. Úzký postoj hrudních končetin
2. Měkké nadprstí
3. Vybočená zápěstí
4. Vybočené lokty
5. Volná ramena
6. Kravský postoj pánevních končetin
7. Široký postoj pánevních končetin
8. Rozevřené tlapky
9. Kulaté tlapky
M. OCAS:
výše nasazený, nesený k jedné straně šikmo přes hřbet, bohatě osrstěný
1. Nízko nasazený
2. Krátce svinutý
3. Krátký
4. Nestandardně nesený/rovně, svisle, stranou/
5X. Deformace ocasu
N. OSRSTĚNÍ:
velmi bohaté, srst hedvábná měkká, dlouhá, rovná, lehce odstávající od těla; uši, stehna a ocas bohatě osrstěný
1. Chybí závěsy na uších
2. Slabé osrstění končetin
3. Slabší chochol na ocase a límci
4. Celkově slabší osrstění
5. Částečně vlnitá srst
6. Hrubší srst
7X. Kudrnatá,nebo silně zvlněná srst
O. BARVA
1. Bílo-černý
2. Bílo-červený
3. Bílo-plavý
4. Bílý-žíhané znaky
5.X Tricolorní zbarvení
P. BAREVNÉ ZNAKY:
převládající čistá bílá barva, pravidelné znaky na hlavě, velká bílá lysina, barevné znaky ostře ohraničené.
1. Malá lysina
2. Náznak lysiny
3. Mírné grošování
4X. Chybějící znaky na uchu
5X. Chybějící znaky na oku
6X. Jednobarevná hlava
7X. Silné tečkování po celém těle
8X. Celý jednobarevný
Japan klub ČR
Na příkopě 316
411 19 Mšené lázně
Czech Republic
eukanuba-logo
Copyright Japan klub © 2020 All Rights Reserved ‖ Webdesign - pes-net.cz
Návrat na obsah